Địa chỉ: Số 15 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.38695712; 024.36230483; 024.36230484; Fax: 024.8693712; Email: cuccntt@moet.edu.vn; Website: https://e-ict.gov.vn