Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động

17/08/2018 In bài viết

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 02 tập thể, 01 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương các hạng.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân đối với 2 đơn vị:

TT

Tên đơn vị đề nghị khen thưởng

Hình thức đề nghị khen

Ghi chú

1.

Công đoàn Trường Đại hoc Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huân chương Lao động hạng nhất

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

2.

Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại hoc Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huân chương Lao động hạng ba

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 27/8/2018, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./.

Vụ Thi đua khen thưởng