Địa chỉ: Tầng 10, Cung Trí Thức Thành Phố, 80 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37957159; Email: hiephoidhcdvn@gmail.com