Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Q.Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại: 024.38453118; Fax: 024.38433693; Email: cdgdvn@moet.edu.vn; Website: http://congdoangdvn.org.vn