Địa chỉ: 29B Ngô Quyền, Hà Nội; Fax: 024.39345611; Email: baogdtd@gmail.com; Website: http://www.giaoducthoidai.vn​