Địa chỉ: số 4 Trịnh Hoài Đức, Q. Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.37345363; Fax: 024.37345363; Email: tapchigiaoduc@moet.edu.vn; Website: https://tapchigiaoduc.moet.edu.vn/