Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38245618; Fax: 028.38232175; Email: contact@vnseameo.org; Website: www.vnseameo.org​