Thích ứng Thang đánh giá phát triển trẻ thơ cho trẻ từ 3 - 5 tuổi tại Việt Nam

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo Thích ứng thang đánh giá Phát triển trẻ thơ (PTTT) cho trẻ từ ba đến năm tuổi tại Việt Nam. Đây là một hoạt động có ý nghĩa đối với phát triển trẻ thơ toàn diện ở Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đến dự và chỉ đạo Hội thảo.