Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

26/06/2013 In bài viết

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.
 
Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định tại tệp đính kèm./.
File đính kèm