Giáo dục mầm non sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29

09/10/2018 In bài viết

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và nguồn lực còn hạn hẹp, song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội và nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, sự nghiệp giáo dục đào tạo nước ta đã tạo được chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Quan trọng hơn, nhận thức về đổi mới đã được mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và toàn xã hội thấm nhuần và chuyển thành hành động.

 

(VOV1)