Danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (đến ngày 15/4/2018)

17/04/2018 In bài viết

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC;

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP SƯ PHẠM

ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

 

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 15/4/2018)

Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá         : 250, trong đó: 

  • Trường đại học, học viện                                         : 217

113 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài, trong đó có 80 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:

+ VNU-CEA đánh giá ngoài 48 trường, công nhận 42 trường;

+ VNU-HCM CEA đánh giá ngoài 28 trường, công nhận 21 trường;                                        

+ CEA-AVU&C đánh giá ngoài 28 trường, công nhận 15 trường;

+ CEA-UD đánh giá ngoài 09 trường, công nhận 02 trường.

  • Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm                    : 33
  • trường được đánh giá ngoài:

VNU-CEA đánh giá ngoài 01 trường, công nhận 01 trường;

            CEA-UD đánh giá ngoài 01 trường

Thông tin chi tiết xem  file đính kèm.

Cục Quản lí chất lượng

File đính kèm