Tỉnh Hòa Bình - Quan tâm đặc biệt đối với học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số

07/06/2018 In bài viết

Ngày 30/5/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức Đoàn đại biểu học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số của các Trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thăm thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu do đồng chí Hà Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, các thầy giáo, cô giáo đại diện của các trường PTDTNT và 39 em học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số của 13 trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phối hợp thường kỳ hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình và Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số của các Trường Phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Hòa Bình được đến thăm thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác Hồ kính yêu. Đoàn cũng được Uỷ ban Dân tộc tiếp đón, biểu dương, thăm hỏi, tặng quà và động viên các em học sinh dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, nỗ lực học tập, rèn luyện để không ngừng tiến bộ.


Lãnh đạo các Vụ chức năng chuyên môn của Ủy ban dân tộc tặng quà cho Đoàn

Thông qua  việc tổ chức hoạt động giúp học sinh dân tộc thiểu số nhận thức được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp phát triển giáo dục dân tộc bằng việc ban hành các chính sách đặc thù đối với học sinh người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong buổi trao đổi, chia sẻ tại Ủy ban Dân tộc, Đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số của tỉnh Hòa Bình tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số đặc biệt là chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vụ Giáo dục dân tộc