Kiểm tra đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp

25/04/2018 In bài viết

Thời gian qua, Cục Cở sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã chủ trì tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ: Kiên cố hóa trường lớp học; báo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ, trường có quy mô nhỏ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Thừa Thiên Huế.

Cơ sở vật chất, thiết bị trường học còn thiếu thốn

Qua kiểm tra cho thấy, các sở giáo dục và đào tạo địa phương đã tiếp thu văn bản hướng dẫn của Bộ và hướng dẫn các huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên để gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định đúng quy định.

Tiến độ thực hiện dự án cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cơ sở thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các phòng học xuống cấp.


Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Ngán Chiên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và phổ thông ở các trường được đầu tư, từng bước đã được cải thiện đáp ứng  cơ bản nhiệm vụ dạy và học. Tuy nhiên cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và phổ thông nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn như thiếu phòng học, phòng lưu trú, thiếu đồ dùng sinh hoạt bán trú.

Chỗ ăn ở của học sinh còn chật chội, quá tải. Phòng học bộ môn còn nghèo nàn về trang thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, đồ chơi thể thao để phục vụ nhu cầu dạy và học. Công tác bảo quản thiết bị còn hạn chế, hiệu quả sử dụng chưa cao.

Thiết bị dạy học tự làm của giáo viên cấp tiểu học, THCS rất ít.  Cần phát huy nội lực, sự sáng tạo, lòng yêu nghề, yêu trò của thầy cô giáo trong việc tự làm một số thiết bị dạy học và cần có kế hoạch, nguồn kinh phí hỗ trợ động viên các thầy, các cô.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học sinh bán trú một số trường đã hư hỏng, xuống cấp như: Nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, nước sinh hoạt, phòng học, phòng lưu trú cho học sinh và giáo viên, giường ngủ, bếp nấu ăn, bàn ghế học sinh và một số đồ dùng sinh hoạt cho học sinh bán trú...

Đảm bảo điều kiện tối thiểu khi dồn dịch điểm trường

Việc tuyên truyền vận động chủ trương thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới các điểm trường lẻ tại các địa phương  được các cấp, ngành và đặc biệt là các cơ sở giáo dục chú trọng nên đã nhận được sự đồng thuận cao của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ giáo viên và nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố.

Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng diện tích và các điều kiện đảm bảo để thực hiện chuyển học sinh từ điểm trường về học tại trường chính được các huyện chủ động, bố trí kinh phí, nguồn lực để đầu tư, cơ bản đảm bảo điều kiện tối thiểu cho các em.

Huy động tối đa các nguồn lực như nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã, các nguồn tài trợ, huy động xã hội hóa, lồng ghép các chương trình dự án khác... để đầu tư xây dựng bổ sung các phòng học, phòng lưu trú, bếp ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và các công trình phụ trợ khác.

Việc quản lý, sử dụng các điểm trường sau khi chuyển học sinh về trường chính học được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, chuyển mục đích sử dụng một cách linh hoạt, hợp lý, không để lãng phí cơ sở vật chất (bàn giao làm hội trường thôn hoặc làm lớp học cho trẻ mầm non..).

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền xã về thực hiện chủ trương chuyển học sinh từ điểm trường về học tại trường chính chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền chưa được chú trọng tới người dân. Công tác huy động xã hóa giáo dục từ nội lực các địa phương còn nhiều khó khăn.

Ở một số địa phương việc chuyển học sinh còn nóng vội, cơ sở vật chất chưa đảm bảo nhà trường đã chuyển các học sinh về học; chưa nhận được đồng thuận cao của cha mẹ học sinh do giao thông đi lại khó khăn giữa điểm trường và trường chính; phải dành thời gian đưa đón học sinh cuối tuần, đầu tuần. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chưa được cha mẹ học sinh quan tâm, phối hợp với nhà trường thường xuyên.

Diện tích đất của một số trường (trường chính) chưa đáp ứng yêu cầu khi chuyển học sinh về, có trường không còn quỹ đất để mở rộng nhà lưu trú, bếp ăn, nhà vệ sinh, bể nước... phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh chuyển về; việc mở rộng diện tích đất còn gặp rất nhiều khó khăn.

Phát huy tính chủ động, tự chủ trong đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Tại các địa phương, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã có những khuyến nghị cụ thể, trong đó, đề nghị các địa phương cần có cơ chế, chính sách phù hợp về nguồn vốn, quỹ đất để thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, cũng như việc dồn dịch các điểm trường lẻ, các trường có quy mô nhỏ.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để từ đó tổ chức cải tạo, sửa chữa và tự làm đối với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học xuống cấp, hư hỏng; thống kê, sắp xếp, quản lý và đưa vào khai thác sử dụng phục vụ dạy học theo chương trình hiện hành một cách hiệu quả; xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung (có chọn lọc) phù hợp với lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng ưu tiên cho từng lớp học, cấp học.

Chỉ đạo để các cơ sở giáo dục phát huy cao độ tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ Trung ương và địa phương. Trong quá trình đầu tư, mua sắm có sở vật chất và thiết bị dạy học cần tổ chức một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

Tham mưu với chính quyền địa phương, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; các chương trình (kiên cố hóa, chương trình mục tiêu quốc gia); các dự án vốn vay; xã hội hóa…

Việc dồn dịch các điểm trường lẻ cần khảo sát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ sở giáo dục, đảm bảo hiệu quả, bền vững. Khi triển khai thực hiện nhất thiết phải có lộ trình cụ thể, thận trọng; không nóng vội, không dồn ép khi điều kiện chưa chín muồi...

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và nhân dân về chủ trương, lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Từng bước khắc phục khó khăn để đảm bảo tỷ lệ học sinh/lớp; giáo viên/lớp theo quy định hiện hành. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục có thể thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm….) cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Chú trong công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục