Các trường đại học xác định "đúng vai" trong hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

19/09/2018 In bài viết

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung triển khai Đề án 1665 tại 03 khu vực: phía Bắc tại Đại học Quốc gia Hà Nội; miền Trung Tây Nguyên tại Đại học Huế và phía Nam tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm trong cả nước.

Các hội nghị được tổ chức với mục đích quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, giúp các trường đại học xác định đúng vai trò của mình trong hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, từ đó bằng sự năng động, sáng tạo của mình các nhà trường sẽ đặt ra mục tiêu cụ thể về các hoạt động khởi nghiệp trong nhà trường và tương ứng với đó là các giải pháp để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong nhà trường, góp phần tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị khu vực phía Nam

Từ thực tiễn của các quốc gia khởi nghiệp trên thế giới cũng như các báo cáo của các cơ quan tham mưu cho Chính phủ về hoạt động khởi nghiệp đều đề cao vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Trường đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong các giai đoạn chính của khởi nghiệp. Trường đại học vừa là nơi trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để sinh viên sẵn sàng khởi nghiệp và là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại các Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, để thực hiện đúng vai trò của mình, thời gian tới các trường đại học cần có lộ trình triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản về công tác truyền thông; về  hoạt động hỗ trợ đào tạo; tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Bằng những giải pháp cụ thể theo lộ trình, mục tiêu của Đề án 1665 và mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các trường đại học có sự đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm và xác định đúng vai trò của mình trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Cùng với Luật Giáo dục đại học sửa đổi đang trình Quốc hội, việc thực hiện tốt các giải pháp của Đề án 1665 sẽ tạo nên một điểm nhấn quan trọng của Giáo dục đại học Việt Nam trong việc tăng cường gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và khởi nghiệp.