Văn phòng Bộ GD&ĐT ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

30/11/2018 In bài viết

Sáng 30/11, Văn phòng Bộ GD&ĐT đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Thứ trưởng Lê Hải An dự và phát biểu tại lễ ký.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Lê Hải An cho biết, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều  kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân, doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu

Kết quả, chỉ số cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT không ngừng cải thiện. Năm 2017, theo đánh giá, xếp hạng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ,  Bộ GD&ĐT xếp trong top 4 bộ ngành dẫn đầu về tiêu chí cải cách thủ tục hành chính.

Để có được kết quả này, Bộ GD&ĐT đã thường xuyên rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, công bố danh sách 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể, số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến chiếm trên 80%.


Văn phòng Bộ GD&ĐT đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Thứ trưởng nhấn mạnh, sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Bộ GD&ĐT sẽ phấn đấu 100% các thủ tục hành chính đều có thể gửi hồ sơ qua bưu điện, không có thủ tục hành chính chỉ có một hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, nâng tỉ lệ số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm tăng không dưới 10% so với năm 2017.

Đồng thời khẳng định, việc kí kết thỏa thuận hợp tác thể hiện quyết tâm của Bộ GD&ĐT trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhằm ngày càng đem lại nhiều thuận lợi cho các tổ chức cá nhân, thể hiện sự tin tưởng vào năng lực, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ công ích.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục