Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

07/12/2018 In bài viết

Ngày 30/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm