Mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả trong dạy - học ngoại ngữ

11/04/2019 In bài viết

Việc ứng dụng CNTT trong dạy - học ngoại ngữ đã và đang đạt được một số kết quả. Một ngôi trường tại Phú Thọ đã triển khai mô hình này rất hiệu quả.

 

(VTV)