Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện tốt quy định về tuyển sinh đầu cấp

06/06/2019 In bài viết

Ngày 31/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Giám đốc Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT).

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 cấp Tiểu học phải huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn được vào học lớp 1 theo tuyến tuyển sinh do Ban tuyển sinh các cấp quy định; tổ chức phân tuyến khoa học, hợp lý để thực hiện đúng Điều lệ trường Tiểu học.

Các địa phương tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS, lớp 10 cấp THPT, tuyển sinh vào trường THPT chuyên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ về Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.

Các Sở GD&ĐT cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt quy trình tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ, đặc biệt là khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi và xử lý kết quả tuyển sinh. Tất cả các công việc trong quy trình tuyển sinh phải được thực hiện đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, trước ngày 15/7/2019, Sở GD&ĐT các tỉnh gửi báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, THCS, THPT về Bộ.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục