Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Trường Đại học Nha Trang

10/08/2019 In bài viết

Chiều 9/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Trường Đại học Nha Trang. Tại đây, nhắc lại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn, Trường Đại học Nha Trang bám sát Nghị quyết này để định hướng nghiên cứu và đào tạo.

Đại học Nha Trang là trường đa ngành, với các chuyên ngành thủy sản là truyền thống và thế mạnh, đào tạo cán bộ trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nghề cá cả nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đặc biệt cho tỉnh Khánh Hòa.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nha Trang

Trao đổi với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nha Trang, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, tiềm năng, nguồn lực từ biển của nước ta rất lớn nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác tương xứng, đây là cơ hội cho những trường có thế mạnh đào tạo nguồn nhân lực đặc thù như Trường Đại học Nha Trang.

Nhắc lại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn, Trường Đại học Nha Trang bám sát Nghị quyết này để định hướng nghiên cứu và đào tạo.

“Mỗi trường đại học có sứ mạng, triết lý riêng, sứ mạng của Trường Đại học Nha Trang là phát triển kinh tế biển, đào tạo nguồn nhân lực đặc thù cho khai thác các nguồn lực từ biển để phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, nhà trường cần phải nuôi dưỡng sứ mạng và quản trị thật tốt lĩnh vực này.

Tại sao tiềm năng từ biển của chúng ta lớn nhưng khai thác chưa tương xứng, đó là câu hỏi đặt ra cho các nhà khoa học, trong đó có cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nha Trang” - Bộ trưởng nêu rõ.

Từ đó, Bộ trưởng đề nghị, Trường Đại học Nha Trang cần rà soát, sắp xếp lại các ngành đào tạo theo hướng chọn lọc ngành đào tạo ưu tiên, có tính chất lâu dài như nuôi trồng chế biến thủy hải sản, du lịch biển, công nghệ biển…, gắn nghiên cứu với đào tạo, trước hết là nghiên cứu về biển, đào tạo phục vụ biển.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm quan Trung tâm nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nha Trang

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị, Trường Đại học Nha Trang cần có cơ chế đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp theo hướng linh hoạt từ nội dung, chương trình cho tới phương pháp đào tạo, trong đó nhà trường cần thể hiện vai trò chủ động trong kết nối, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, kịp thời đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trước yêu cầu mới, đặc biệt trong giai đoạn các trường đại học đẩy mạnh tự chủ hiện nay, Trường Đại học Nha Trang cần nhanh chóng thích ứng. “Tự chủ không có nghĩa là cắt đầu tư của nhà nước mà đầu tư của nhà nước sẽ được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm dưới hình thức đặt bài để đào tạo có địa chỉ, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức với các trường đại học để tự khẳng định uy tín và chất lượng” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Được biết, Trường Đại học Nha Trang hiện đang triển khai 9 đề tài cấp quốc gia, 7 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ GDĐT, trên 10 đề tài, dự án cấp tỉnh và hàng chục đề tài cấp trường. Năm 2018, Trường Đại học Nha Trang đã công bố 142 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 55 bài báo trên các tạp chí quốc tế (trong đó có 41 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE).

Trường Đại học Nha Trang cũng đang hợp tác với nhiều đối tác các nước trong liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên. Hiện trường có sinh viên đang theo học đến từ 10 nước trên thế giới. 26% giảng viên của Trường Đại học Nha Trang có trình độ từ tiến sĩ trở lên.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục