Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý III/2017

12/10/2017 In bài viết

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý III/2017.

 

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trung tâm truyền thông giáo dục

File đính kèm