• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/2017
Kính gửi:  Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, Công văn số 196/LĐTBXH-BTXH ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm có đào tạo ngành công tác xã hội chuẩn bị việc tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2017 theo hướng lồng ghép các hoạt động kỷ niệm với chương trình công tác hằng năm của đơn vị.

Các hoạt động tổ chức bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả phù hợp với mục đích, đặc điểm của từng đơn vị. Huy động sự tham gia của các giảng viên, sinh viên và các đối tác liên quan vào các hoạt động, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội. Đồng thời ghi nhận và tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/2017
Công văn số 907/BGDĐT-CTHSSV về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017
Số ký hiệu 907/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành 09/03/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 09/03/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...