• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2017
Kính gửi:  
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Các cơ quan Trung ương của các tổ chức Chính trị - Xã hội;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/BCĐ ngày 01/3/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1211/BNV-TCBC ngày 06/3/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan Trung ương của các tổ chức Chính trị - Xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê và báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được giao quản lý giai đoạn 2011-2016; định hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời gian tới (theo các biểu thống kê và đề cương báo cáo gửi kèm).

Báo cáo của các cơ quan gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 35, Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (bản mềm gửi email theo địa chỉ: vutccb@moet.gov.vn) trước ngày 05/4/2017 để tổng hợp báo cáo      Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2017
Công văn só 1067/BGDĐT-TCCB về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu 1067/BGDĐT-TCCB Ngày ban hành 17/03/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 17/03/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...