• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2017
Kính gửi:  
  - Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
  - Giám đốc các đại học, học viện;
  - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng,
  trung cấp sư phạm;
  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.
 

Tại Công văn số 5760/VPCP-NC ngày 03 tháng 6 năm 2017, Văn phòng Chính phủ thông báo thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân liên hệ công tác với các Bộ, cơ quan, địa phương tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của các đồng chí lãnh đạo để nhờ hỗ trợ, can thiệp một số công việc liên quan.

Trước tình hình này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện,  Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thường xuyên đề cao cảnh giác, không để các đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định pháp luật; trong xử lý công việc thực hiện đúng quy định, không để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ; trường hợp phát hiện có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2017
Công văn số 2586/BGDĐT-VP Về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của cán bộ lãnh đạo
Số ký hiệu 2586/BGDĐT-VP Ngày ban hành 16/06/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 16/06/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...