• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/05/2018

Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc thướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo; Các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các trường cao đẳng sư phạm thuộc Bộ để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/05/2018
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019
Số ký hiệu 1803 /BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 07/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...