• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/07/2018

Ngày 26/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn Về việc thống kê tổng hợp, số lượng chính thức học sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/07/2018
Về việc thống kê tổng hợp, số lượng chính thức học sinh lớp 1 năm học 2018-2019
Số ký hiệu 3147/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 26/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...