• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị liên quan theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2018
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học
Số ký hiệu 3946/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành 31/08/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...