• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/09/2018

Bộ GDĐT ban hành Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học cao đẳng, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/09/2018
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 854/CĐ-BGDĐT Ngày ban hành 25/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...