• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/12/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, triển khai thực hiện,

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/12/2018
Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018
Số ký hiệu 5631/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 11/12/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...