Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 23 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
06/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại BUN-GA-RI năm 2017
23/03/2017
05/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại CA-DẮC-XTAN năm 2017
20/03/2017
04/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2017
08/03/2017
03/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2017
03/03/2017
02/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2017
28/02/2017
04/KL-TTr Kết luận Thanh Tra Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học Tân Tạo
23/01/2017
01/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2017
03/01/2017
27/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2017-2018
27/12/2016
27-TB-ĐTVNN Công văn số 27-TB-ĐTVNN về việc Thông báo Tuyển sinh đi học Đại học tại Nhật Bản năm 2017-2018
23/12/2016
26/TB-ĐTVNN Công văn số 26/TB-ĐTVNN về việc Thông báo Tuyển giáo viên đi học chương trình bồi dưỡng giáo viên tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017
23/12/2016
25/TB-ĐTVNN Công văn số 25/TB-ĐTVNN về việc Thông báo Tuyển sinh viên đại học chương trình bồi dưỡng Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ
23/12/2016
1316/NGCBQLGD-CSĐTBD Công văn số 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD Về việc báo cáo thực hiện Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014
04/11/2016
1638/KTKĐCLGD-KT Công văn số 1638/KTKĐCLGD-KT về việc tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017
12/10/2016
22/TB-ĐTVNN Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Ru-ma-ni năm 2016
29/09/2016
21/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của chính phủ Nhật Bản năm 2017
30/08/2016