Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 232 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
777/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/03/2017
728/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV – 2017
10/03/2017
447/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
15/02/2017
117/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
25/01/2017
196/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”
16/01/2017
6239/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục
30/12/2016
6200/QĐ-BGDĐT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/12/2016
6059/QĐ-BGDĐT Về giao phụ trách Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/12/2016
6058/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
26/12/2016
6018/QĐ-BGDĐT Quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em sang Vụ Kế hoạch – Tài chính
22/12/2016
5875/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
14/12/2016
5686/QĐ-BGDĐT Quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học
29/11/2016
4996/QĐ-BGDĐT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020
28/10/2016
4725-QĐ-BGDĐT Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học (Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học)
20/10/2016
1981/QĐ-TTg Quyết định số 1981/QĐ-TTg phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
18/10/2016