Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 22 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
959/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/10/2018
754/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/08/2018
449/KH-BGDĐT-UBDT Kế hoạch Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2021
19/06/2018
1737/CT-BGDDT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo
07/05/2018
270/KH-BGDĐT Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
02/05/2018
02 /TB-HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2018
06/03/2018
2066/QD-BGDDT Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017 - Cup Viettel
08/11/2017
811/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
01/11/2017
13/TB-TTr Thông báo về việc tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục
23/10/2017
770/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2017-2018
16/10/2017
03/TB-HĐTCKĐV Thông báo Kết quả tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
11/10/2017
651/GM-BGDĐT GIẤY MỜI: Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018
08/09/2017
1626/BGDĐT-CSVCTBTH Công văn số 1626/BGDĐT-CSVCTBTH về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục
21/04/2017
47/TB- BGDĐT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc
23/01/2017
01/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2017
03/01/2017