Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 669 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4171/BGDĐT-PC V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
12/09/2018
4095/BGDĐT-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
10/09/2018
4073 /BGDĐT - PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
07/09/2018
4059/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học
06/09/2018
461/CSVC Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2
04/09/2018
3964/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
04/09/2018
754/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/08/2018
3946/BGDĐT-GDTC Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học
31/08/2018
3945/BGDĐT-GMMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019
31/08/2018
750/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2018 - 2019.
30/08/2018
3284/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIV – 2018
30/08/2018
1961/QLCL-KĐCLGD Về việc tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT
29/08/2018
3846/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên
28/08/2018
3712/BGDĐT-CSVC Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
24/08/2018
3679/BGDĐT-GDCTHSSV V/v thông báo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dương, tập huấn về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo
22/08/2018