Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 629 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1737/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2018
03/05/2018
270/KH-BGDĐT Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
02/05/2018
1669 /BGDĐT-GDCTHSSV V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục
27/04/2018
1680/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
26/04/2018
1640/BGDĐT-KHCNMT V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng Bảo Sơn 2017 - 2018
26/04/2018
253/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2018
24/04/2018
21 /HTTHSVN- LĐ.VVNVN V/v hướng dẫn Điều lệ Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ II năm 2018-Cúp Milo
19/04/2018
1568/BGDĐT-CNTT Về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018
19/04/2018
1493/BGDĐT-KHCNMT Về việc hoạt động chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
17/04/2018
1473/BGDĐT-GDCTHSSV V/v góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
16/04/2018
1472/BGDĐT-QLCL Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chúc kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018
16/04/2018
1441/BGDĐT-CSVC Về việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
13/04/2018
1362/BGDĐT-TTr V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng
10/04/2018
551/NGCBQLGD-HCTH Về việc xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo
05/04/2018
1295/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học
05/04/2018