Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 753 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
5323/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
29/11/2012
5099/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT
19/11/2012
4014/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
27/09/2012
67/QĐ-HTT Quyết định ban hành điều lệ giải cờ vua sinh viên toàn quốc năm 2012
17/09/2012
66/QĐ-HTT Quyết định về việc ban hành điều lệ giải bóng bàn sinh viên toàn quốc năm 2012
17/09/2012
3588/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành thể lệ giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện
11/09/2012
3141/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình đào tạo giáo viên GDQP-AN, văn bằng 2 trình độ đại học
20/08/2012
2818/QĐ-BGDĐT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT
01/08/2012
2602/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ “Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2012”
18/07/2012
2553/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
12/07/2012
2552/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
12/07/2012
2478/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
09/07/2012
711/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”
13/06/2012
2132/CT-BGDĐT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
08/06/2012
1958/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
23/05/2012