Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 753 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22/05/2012
37/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục với công ty TNHH FTMS, công ty Singapore, công ty Melior VN, ĐH Hoa Sen, ĐH Mở HN, CBAM
18/05/2012
1790/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học
14/05/2012
1666/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP
04/05/2012
1660/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn
04/05/2012
1601/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Khai thác vận tải của trường CĐ Bách nghệ Tây Hà
27/04/2012
1600/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của trường CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi
27/04/2012
1599/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Phú Xuân
27/04/2012
1598/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Kiến trúc của trường ĐH Yersin Đà Lạt
27/04/2012
1597/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Thành Tây
27/04/2012
1596/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc dừng tuyển sinh năm 2012 với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội
27/04/2012
1252/QĐ-BĐHĐA Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012
03/04/2012
1146/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ GD&ĐT
26/03/2012
1145/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng hệ thống bảng thông tin tại cơ quan Bộ GD&ĐT
26/03/2012
824/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ GD&ĐT
28/02/2012