Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 756 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
917/BGDĐT-CSVC Về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch
11/03/2019
05/TB-HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại BUN-GA-RI năm 2019
08/03/2019
137/TB-HĐT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/02/2019
388/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/02/2019
484/BGDĐT-KHCNMT Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc
12/02/2019
03/HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019
31/01/2019
428/BGDĐT-CSVC V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.
30/01/2019
274/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/01/2019
138/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
18/01/2019
168/BGDĐT-VP Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
14/01/2019
90/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/01/2019
22/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/01/2019
5625/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/12/2018
5366/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13/12/2018
5631/BGDĐT-KHCNMT Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018
11/12/2018