Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 756 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1135/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên
11/12/2018
5480/BGDĐT-QLCL Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
04/12/2018
5153/QĐ-BGDĐT Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/11/2018
1083/TB-BGDĐT Thông báo kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018)
29/11/2018
5404/BGDĐT-GDTrH Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia
28/11/2018
5315/BGDĐT-VP Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra
23/11/2018
4863/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
09/11/2018
3950/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 (SWIS-2018)
28/10/2018
4632/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
26/10/2018
959/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/10/2018
4505 /BGDĐT-GDCTHSSV V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng
28/09/2018
4470/BGDĐT-CSVC V/v thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
28/09/2018
3950/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018 (SWIS-2018)
28/09/2018
854/CĐ-BGDĐT Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/09/2018
3824/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GDĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019
25/09/2018