Bộ GDĐT ban hành công văn về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.