Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các cá nhân, tổ chức quan tâm cho ý kiến đóng góp.

Mọi ý kiến xin gửi về Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Ngày bắt đầu: 19/06/2018 Ngày hết hạn: 19/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Ngày bắt đầu: 19/06/2018 Ngày hết hạn: 19/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
  • Bổ sung thông tin trong dự thảo Thông tư

  • Góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy định công nhận văn bằng