CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày bắt đầu: 15/03/2017 Ngày hết hạn: 14/05/2017
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày bắt đầu: 09/03/2017 Ngày hết hạn: 08/05/2017
Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Ngày bắt đầu: 07/03/2017 Ngày hết hạn: 06/05/2017
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Ngày bắt đầu: 03/03/2017 Ngày hết hạn: 02/04/2017
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Ngày bắt đầu: 01/03/2017 Ngày hết hạn: 03/04/2017
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 16/12/2016
Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Ngày bắt đầu: 09/02/2017 Ngày hết hạn: 09/03/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 24/01/2017 Ngày hết hạn: 23/02/2017
Xem góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày bắt đầu: 20/01/2017 Ngày hết hạn: 20/03/2017
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên Cổng thông tin điện tử
Ngày bắt đầu: 18/01/2017 Ngày hết hạn: 19/03/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 23/12/2016 Ngày hết hạn: 21/02/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
Ngày bắt đầu: 29/11/2016 Ngày hết hạn: 01/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”
Ngày bắt đầu: 05/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Xem góp ý