CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Chương trình các môn học
Ngày bắt đầu: 19/01/2018 Ngày hết hạn: 19/03/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 02/02/2018 Ngày hết hạn: 20/02/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 26/01/2018 Ngày hết hạn: 26/03/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 19/01/2018 Ngày hết hạn: 19/03/2018
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 16 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Ngày bắt đầu: 10/01/2018 Ngày hết hạn: 10/03/2018
Xem góp ý
Thông tư ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.
Ngày bắt đầu: 25/12/2017 Ngày hết hạn: 25/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 18/12/2017 Ngày hết hạn: 18/02/2018
Xem góp ý
Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế
Ngày bắt đầu: 13/12/2017 Ngày hết hạn: 13/01/2018
Xem góp ý
Về việc góp ý Thông tư thay thế Thông tư quản lý chương trình KHCN cấp bộ
Ngày bắt đầu: 04/12/2017 Ngày hết hạn: 25/12/2017
Xem góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về giáo dục hòa nhập người khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/11/2017 Ngày hết hạn: 30/01/2018
Xem góp ý