Bộ GDĐT dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học; trường cao đẳng, trung cấp sư phạm và các chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về Cục Quản lý chất lượng 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; email: phongkdclgd@moet.gov.vn; đt: 024 39874108

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học; trường cao đẳng, trung cấp sư phạm và các chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp
Ngày bắt đầu: 12/11/2018 Ngày hết hạn: 12/01/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học; trường cao đẳng, trung cấp sư phạm và các chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp
Ngày bắt đầu: 12/11/2018 Ngày hết hạn: 12/01/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản