• 434/TTr-NV2
  V/v thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT
 • 1964/BGDĐT-KHCNMT
  V/v tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018.
 • 1963 /BGDĐT-KHCNMT
  V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018
  • 1884/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
  • 1846 /BGDĐT-KHCNMT
   V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý
  • 1803 /BGDĐT-KHCNMT
   V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019