• 2949/BGDĐT-HTQT
  Về việc thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • 2939/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021
 • 2262/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021
  • 13/TB-HTQT
   Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc năm 2020
  • 2172/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2171/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

  Liên quan tới hoạt động giáo dục đào tạo

  Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 (đã được phê duyệt) vì nhu cầu kinh phí thực hiện quá lớn, ngân sách địa phương không có khả năng đảm bảo.