• 1617/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2019
 • 06/2019/TT-BGDĐT
  Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
 • 11/QĐ-HTTHS
  Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019
  • 993/CT-BGDĐT
   Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
  • 1534/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường
  • 05/2019/TT-BGDĐT
   Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

  Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Hiện nay, giáo viên đã giảng dạy tại các trường công lập được điều động sang giảng dạy tại các trường THPT bán công khi nghỉ hưu không được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 08 năm 2013 về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị sớm có quyết định để những giáo viên thuộc trường hợp nêu trên đỡ thiệt thòi