• 3547/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019
 • 3529/BGDĐT-GDTC
  Về việc tăng cường công tác, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
 • 3523/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
  • 3478/BGDĐT-TTr
   Về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019
  • 10/2019/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
  • 2247/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục