Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới sách giáo khoa; phân luồng học sinh

08/10/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp cụ thể trong việc thay sách giáo khoa; phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp,… nhằm tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Long An, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

          1. Về việc biên soạn sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GDĐT đã thực hiện các giải pháp: ban hành tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa theo quy định của Nghị quyết 88; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa; tổ chức thẩm định sách giáo khoa; ban hành hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; hướng dẫn tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện sách giáo khoa mới; tăng cường thông tin, truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

          2. Để góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, Bộ GDĐT đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp: nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

          Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo địa phương, nhà trường trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm tạo cơ hội cho học sinh tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo