Từ khóa
Mức độ
Lĩnh vực
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Thủ tục đăng tải luận án tiến sỹ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
2 Thủ tục đăng ký, hủy, đổi mật khẩu hòm thư @moet.edu.vn Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
3 Thủ tục đăng ký sử dụng phòng họp trực tuyến trên hệ thống Họp trực tuyến của Bộ GDĐT Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
4 Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
5 Quản lý thông tin Lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
6 Hệ thống báo cáo các chương trình liên kết đào tạo Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
7 Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
8 Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng Mức độ 4 Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng
9 Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
10 Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ Cục Công nghệ thông tin