• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/07/2017

Kính gửi: - Giám đốc các đại học, học viện;

               - Hiệu trưởng các trường đại học;

                                                                      - Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm

Để công tác khảo sát tình hình việc làm từ năm 2017 đối với sinh viên, học sinh chính quy (sau đây gọi chung là sinh viên) tốt nghiệp năm 2016 và các năm tiếp theo đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) triển khai khảo sát, báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và năm tiếp theo với các nội dung sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/07/2017
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Số ký hiệu 2919/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 10/07/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...