• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2017

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thực hiện Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (ĐH,CĐSP) năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 603/BGDĐT -GDĐH ngày 17/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2017
V/v kết quả thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSP và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)
Số ký hiệu 3424/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 07/08/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...