• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/08/2017
Kính gửi:  - Giám ðốc các đại học, học viện
  - Hiệu trưởng các trường đại học;
   - Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

Thực hiện Quyết định số 2762/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên các môn Lý luận chính trị, giáo viên môn Giáo dục chính trị của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (gọi chung là cơ sở đào tạo), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể như sau:

1. Nội dung bồi dưỡng: Theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

2. Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng bộ môn/tổ trưởng tổ Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị trực thuộc cơ sở đào tạo và 1 đến 2 giảng viên, giáo viên có thành tích, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị.

3. Thành phần, thời gian, địa điểm:

3.1. Tập huấn tại Thành phố Nha Trang:

- Thành phần: Cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn các địa phương từ tỉnh Quảng Bình trở vào;

- Thời gian: 3 ngày (từ ngày 29/8 đến 31/8/2017, Khai mạc lúc 8h00 ngày 29/8/2017);

- Địa điểm: Hội trường sảnh Phú Khánh, tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Luxury, 60 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3.2. Tập huấn tại Thành phố Hải Phòng:

- Thành phần: Cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn các địa phương từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra;

- Thời gian: 3 ngày (từ ngày 06/9 đến 08/9/2017, Khai mạc lúc 8h00 ngày 06/9/2017);

- Địa điểm: Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 295 Khu A, Khu I Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

4. Những vấn đề khác:

- Chế độ công tác phí cho đại biểu trong thời gian tham dự bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo thanh toán theo quy định hiện hành (đại biểu đến dự tập huấn tự lo nơi ăn, nghỉ);

- Danh sách học viên tham dự lớp bồi dưỡng của các trường gửi về Phòng đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội qua địa chỉ email: pqhuong@gmail.com và Vụ Giáo dục Đại học qua địa chỉ email tsam@moet.gov.vn  trước ngày 28/8/2017;

- Các giảng viên, giáo viên có nhu cầu chỗ ở liên hệ trực tiếp:

   + Chị Lan, Số điện thoại 0962 258777, Đoàn An Điều dưỡng 295 Khu A, Khu I Đồ Sơn, Tp. Hải phòng. 

   + Chị Hường, Số điện thoại 0123 2707934, Khách sạn Hải Quân, 58 Trần Phú, Tp. Nha Trang.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm cử đúng đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng chính trị năm 2017 theo quy định.

    (Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo (Phòng 609B nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Địa chỉ số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội qua số điện thoại: 024.35579035; Email:pqhuong@gmail.com).

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/08/2017
Về việc triệu tập giảng viên, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị năm 2017
Số ký hiệu 3855/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 22/08/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...