• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng hè năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; cao đẳng đào tạo giáo viên để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2018
Về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng hè năm 2018
Số ký hiệu 3355/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 07/08/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...