• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2019

Bộ GDĐT thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, phối hợp.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2019
Về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019
Số ký hiệu 1316/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 01/04/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...